بخش مسکن به تنهایی می‌تواند سیاست تحریم‌ آمریکا را بی اثر کند

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه با ظرفیت‌های بخش مسکن می‌توانیم جلوی آمریکا بایستیم، گفت: بخش مسکن به‌تنهایی می‌تواند اقتصاد ایران را سرپا نگاه دارد.

نظرات

ارسال نظر