طرح ارزی ۲فوریتی مجلس فعلاً منتفی است

بنابر اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه طرح ارزی ۲فوریتی مجلس فعلاً منتفی است.

نظرات

ارسال نظر