زیدان: شایسته شکست مقابل سویا بودیم/ من در مورد ترکیب تیم تصمیم می‌گیرم

سرمربی سفیدپوشان مادریدی تأکید کرد توجهی به نظرات مختلف در مورد ترکیب رئال ندارد و خودش در این باره تصمیم‌گیرنده است.

نظرات

ارسال نظر