خرابی پمپ آب و مشکلاتی که برای مردم چمن بید ایجاد شد

خرابی پمپ آب روستای چمن بید سبب شد تا اهالی این روستا دچار سختی در تامین آب آشامیدنی شوند

نظرات

ارسال نظر