پلمب مغازه های چهار راه باسکول توسط شهرداری بجنورد

تعدادی از مغازه های چهارراه باسکول بجنورد روز گذشته توسط شهرداری پلمب شد.

نظرات

ارسال نظر