تحلیل بلومبرگ؛ تحریم‎های آمریکا مثل قبل کارایی ندارد

اکنون که بازیگران بزرگ جهانی، انگیزه کافی برای یافتن راه های دور زدن هژمونی دلار را یافته اند، هیچ دلیل فنی ای وجود ندارد که نتوانند در این کار موفق شوند.

نظرات

ارسال نظر