مقام دوم مسابقات فدراسیون پاورلیفتینگ کشور نصیب ورزشکار بجنوردی شد

دانیال وحیدی از بجنورد در مسابقات فدراسیون پاورلیفتینگ کشور اعزامی به مسابقات جهانی مجارستان مقام دوم را کسب کرد

 دانیال وحیدی از بجنورد در مسابقات فدراسیون پاورلیفتینگ کشور اعزامی به مسابقات جهانی مجارستان مقام دوم را کسب کرد

نظرات

ارسال نظر