دوره آموزشی خبرنگاران خراسان  شمالی

حضور خبرنگاران خراسان شمالی در دوره آموزشی در موسسه همشهری تهران با حضور استاد حسن ظهوری/ خبرنگاری چند رسانه ای

نظرات

ارسال نظر