تصاویری از اجرای مانور لحظه صفر تیم های عملیاتی امداد و نجات شهرستانهای شیروان وفاروج

نظرات

ارسال نظر