بعضی  نقاط در استانمون هست  که نه تنها معلولان بلکه افراد عادی هم توان رفتن به اون دستگاه رو ندارند!

نظرات

ارسال نظر