تغییر زیرساخت های حوزه و دانشگاه ها تنها راه برون رفت از مشکلات فعلی کشور / بایستی میان حوزه و دانشگاه پیوند ایجاد کرد

استاد حوزه و دانشگاه گفت: تغییر زیرساخت های حوزه و دانشگاه ها تنها راه برون رفت از مشکلات فعلی کشور است.

به گزارش خبرگزاری شرق24 از مشهد صبح امروز حسن رحیم پور ازغدی در نشست صمیمی با دانشجویان نخبه سیاسی شرق کشور با اشاره به شیوه های نقد نهاد های حاکمیتی گفت: نظام های کمونیستی تک حزبی و تک موجی دچار فقر و فحشا شدند و دیکتاتوری شدیدی بر مردم فقیر آن کشور های زیر سلطه کمونیست ها فشار می آورد.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه بیان کرد: از طرفی سیستم لیبرال نیز در ظاهر آزادی بیان و خود انتقادی دارد اما تا حدی که سیستم تغییر جدی نکند و با هدف اینکه این آزادی بیان و خود انتقادی بر روی فاصله های طبقاتی تاثیر گذار نباشد.


وی افزود: در فلسفه سیاسی اسلام الخصوص عالم تشییع نقد و انتقاد از تمامی جوانب بر سیستم حاکمیتی وارد است و وقتی می گویند امر به معروف و نهی از منکر این جمله بیانگر همین موضوع است.

رحیم پور ازغدی مطرح کرد: لیبرالیسم ذاتا محافظه کار است و ممکن است قبل از رسیدن به قدرت اصلاح طلب بوده باشد اما پس از کسب قدرت محافظه کار می شود و ظلم منظمی را در پیش می گیرد و ادامه می دهد.

وی بیان کرد: در نظام سرمایه داری و لیبرالیسم کارکرد نقد در حفظ نهاد حاکمیتی است و برای ایجاد عدل در سطح جامعه هیچ کاربردی ندارد و مقصودشان این است که می گویند مردم بایستی ما را تحمل کنند.

این مدرس حوزه و دانشگاه در پایان اظهار کرد: 150 سال لیبرال ها و کمونیست ها گفتند بهترین نظام سیاسی نظام های فکری ماست اما واقعا اینگونه نیست و می بینید که حرف های پوچی بیش نبود لذا تنها راه برون رفت از مشکلات تغییر زیرساخت های حوزه و دانشگاه ها است و می بینیم که هم در حوزه و هم در دانشگاه افراد لیبرال وجود دارد.

انتهای پیام/

نظرات

ارسال نظر