ایجاد پارکینگ های مناسب در سطح شهر از مهمترین مطالبات مردم شهر بجنورد

سید محسن موسوی مهمترین مشکل همشهریان بجنوردی کمبود پارکینگ در شهر می باشد.

رئیس کمیسیون عمران وشهر سازی شهر بجنورد  در گفتگو ویژه خبری با خبر گزاری شرق 24 گفت:توسعه همه جانبه شهر با حفظ ارزش ها وسنت ها و حفاظت و ترمیم بناهای تاریخی شهر از مهمترین دغدغه های شورا و کمیسیون عمران  می باشد.

وی تصریح کرد:باز آفرینی ساختار های قدیمی و فرهنگی شهر و تقویت آثا تاریخی 150 بنا واجد شرایط ازبجنورد یکی از دغدغه های این کمیسیون میباشد.

وی ادامه داد:مهمترین مطالبات مردمی شهر بجنورد ایجاد پارکینگ های مناسب در سطح شهر میباشد که این مطالبه به حق شهروندان نیاز به تامین اعتبار دارد.

موسوی ادامه داد:طرح جامع ترافیک شهر بجنورد نیاز به بازنگری دارد و همچنین مشکلات ترافیکی و حمل نقلی در شهر باید به جد پیگیری و رفع شود.

عضو شورا شهر بجنورد ادامه داد: ایجاد پارک ها و فضا های فرهنگی  موضوعی همچون پارک کودک،پارک سالمندان،خانه هنر،خانه موسیقی و... در دستور کار این کمیسیون میباشد.

وی ادامه داد:توجه به بحث حاشیه نشینی که  بالغ بر 70هزارنفرجمعیت  در 27 نقطه حاشیه نشین در شهر بجنورد هستند  از مهمترین مسائل در حال برسی این کمیسیون میباشد.

وی در پایان گفت: همشریان عزیز میتوانند جهت اطلاع از مصوبات این کمیسیون در روز دوشنبه هر هفته ساعت 12:30در جلسه کمیسیون عمران و شهر سازی حظور یابند و از آخرین مصوبات این کمیسیون اطلاع پیدا کنند .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

نظرات

ارسال نظر