مسئولین حرفی نزنند که باعث بروز مشکلات برای نظام شود

دکتر قاسم جعفری:مسئولین باید بدانند تمام حرکات آنها ،گفتارو رفتار آنها رصد می شود و این گفته ها می توانند بر سرمایه نظام اضافه کند یا باعث بروز مشکلاتی برای نظام شود

دکتر قاسم جعفری در گفتگو با شرق24گفت:مسئولین باید بدانند تمام حرکات آنها ،گفتارو رفتار آنها رصد می شود و این گفته ها می توانند بر سرمایه نظام اضافه کند  یا باعث بروز مشکلاتی برای نظام شود  یا خوراکی برای  رسانه های ضد انقلاب باشد،البته آقای وزیر گفتند که منظورش نهادهای خاصی نبود و این اشتباه استراتژی وزیر بوده است،مانند اشتباه دیگرآقای ظریف  در دانشگاه تهران در مورد قدرت دفاعی ایران و قدرت نظامی آمریکا.

وی در خصوص قرار داد های بین المللی مانندfatfگفت: باید دید این قرار داد ها  تا چه اندازه می توانند منافع کشور تامین کنند،این  چنین قراردادهایی در شرایطی که سخت ترین تحریم های را وضع کردنند و ملت ایران را تروریسم می نامند از سیاست های لازم برخوردار نیستند و می توانند مثل برجام به نفع جمهوری اسلامی نباشد .

جعفری گفت:مسئولین  باید اصل مقاومت و تکیه بر توان داخل را  سر لوحه کار خود قرار دهند ،هرجا مقاومت کردیم و تکیه برتخصص داخلی کردیم پیشرفت کردیم هر جا کوتاه آمدیم ضرر کردیم.

 وی ادامه داد:تعاریف ما از تروریسم با تعاریف آمریکا  فرق میکند آنها همه گروه های آزادی خواه را تروریسم می نامند  این قرار دادها بیشتر اهداف مورد نظر خودشان  را تامین میکنند ،البته جمهوری اسلامی در مقابله با تروریسم همیشه پیشگام بوده است و دیدید که در مقابل گروهک تروریستی داعش چه موضع قدرت مندانه ای را اتخاذ کردیم و به پیروزی رسیدیم .

وی در پایان گفت : رابطه با آمریکا رابطه گرگ میش است که این دو هیچ وقت نمی توانند و در کنار هم زندگی کنند و ادامه رابطه با آمریکا به نفع کشور نیست منابع مارا تضمین نمیکند .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

نظرات

ارسال نظر