از 100درصد خانوار‌های عشایری خراسان شمالی32درصد عضو صندوق بیمه اجتماعی هستند

مدیر صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی گفت: ۳۲ درصدخانوار‌های عشایری استان از طریق شرکت‌های تعاونی عضو صندوق بیمه اجتماعی هستند.

محمدرضا غلام زاده مدیر صندوق بیمه کشاورزان ، روستاییان و عشایر خراسان شمالی با بیان این که ۴۵ هزار خانوار عشایری خراسان شمالی در صندوق بیمه اجتماعی عضو هستند ، گفت: هم اکنون ۳۲ درصد خانوار‌های عشایری از طریق شرکت‌های تعاونی عضو صندوق بیمه اجتماعی هستند.

وی تعداد خانوار‌های عضو شرکت‌های تعاونی عشایری در شهرستان‌های شیروان ، اسفراین ، بجنورد و فاروج را چهار هزار و ۵۰۰ خانوار عنوان کرد و افزود: تاکنون هزار و ۴۳۰ نفر از این تعداد از طریق تعاونی‌ها خود را بیمه اجتماعی کردند.

غلام زاده گفت: از مجموع بیمه شده‌ها ۳۱۰ نفر از اسفراین ، ۳۲۰ نفر از بجنورد ، ۶۰۰ نفر از شیروان و ۲۰۰ نفر از فاروج خود را بیمه کردند.
مدیر صندوق بیمه کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان  با بیان اینکه صندوق بیمه اجتماعی خانوار‌های عشایری خراسان شمالی را پایش می‌کند ، گفت: با همکاری اداره کل امور عشایر استان این طرح اجرا می‌شود و اداره کل عشایر از طریق کد ملی تمامی خانوار‌های زیر پوشش را شناسایی خواهد کرد تا افردی که هیچ نوع بیمه‌ای ندارند عضو این صندوق شوند.

وی تمرکز بر بیمه کردن تمامی خانوار‌ها را از اهداف این صندوق اعلام کرد و افزود: تلاش داریم دست کم سرپرست خانوار زیر پوشش بیمه قرار گیرد تا در زمان بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت، خانواده وی دچار مشکل اقتصادی نشود.

وی با بیان اینکه اکنون ۴۰ درصد جمعیت مشمولان بیمه در استان زیر پوشش صندوق قرار دارند، گفت: این صندوق تلاش دارد تا در یک دوره سه ساله ۱۰۰ درصد جامعه هدف را زیر پوشش قرار دهد.

وی اظهار کرد: بیش از ۴۴ درصد جمعیت خراسان شمالی در روستا‌ها سکونت دارند و در حوزه کشاورزی اشتغال دارند.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

نظرات

ارسال نظر