بیانات رهبری در دیدار با دانش‌آموزان و دانشجویان /سازش با آمریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمی‌کند؛۱۳۹۵/۰۸/۱۲

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

نظرات

ارسال نظر