برجام منطقه‌ای رسما کلید خورد...

برای «ریل‌گذاری برای یک بازی برد-برد منطقه ای» مرکز مطالعات وزارت امور خارجه با برگزاری همایش های توجیهی و مقدماتی برای فرآهم شدن فضا برای این سیاست گذاری را به صورت جدی آغاز کرده است.

به گزارش شرق 24:مهدی جهان تیغی: توجیه راهبردی اتاق فکر سیاست خارجه دولت به ریاست مستقیم رئیس جمهور، برای تغییر ریل در مسیر سیاست خارجه و پرونده هسته ای، اعتقاد به معادله برد – برد با آمریکا و اروپایی ها از آغاز دولت تدبیر و امید بود. تاکنون برجام البته اصلی ترین خروجی این معادله و دستگاه فکری است. اما حسن روحانی پس از چندی از برجام تلاش کرد معادله برد- برد را به سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی نیز تحمیل کند. دال و پایه اصلی معادله برد- برد برای منطقه نیز بر این گزاره استوار است که حسن روحانی از یکسال پیش تاکنون بر آن تاکید دارد:" به‌ جای قوی‌ترین کشور منطقه شدن، باید در پی قوی‌تر شدن منطقه باشیم ".

در همین راستا و برای «ریل‌گذاری برای یک بازی برد-برد منطقه ای» مرکز مطالعات وزارت امور خارجه با برگزاری همایش های توجیهی و مقدماتی برای فرآهم شدن فضا برای این سیاست گذاری را به صورت جدی آغاز کرده است.

اما از مجموع اظهارات رئیس جمهور و اطرافیان وی می توان اساس پایه ریزی هدفگذاری را به صورت ذیل خلاصه گذاری کرد:

1- نباید اولویت اول کشور قوی ترین کشور شدن در منطقه باشد

2- هیچ کدام از قدرت‌های منطقه‌ای توان هژمون شدن ندارند

3- توان حذف رقبا در منطقه موجود نیست

4- سیاستی در منطقه و خاورمیانه به جز سیاست برد – برد موفق نخواهد بود

5- نباید به دنبال تخریب منافع دیگر کشورها بود

6- گفتگوی درون تمدنی در منطقه باید آغاز شود

7- بعد از پیروزهای منطقه ای باید نشان بدهیم به دنبال صلح هستیم.

8- برجام سرمایه ارزشمند برای صلح و منطقه قوی تر محسوب می شود. (ایران با برجام نشان داد به دنبال رقابت تسلیحاتی در منطقه نیست)

9- بازسازی کشورهای همچون عراق، سوریه و یمن می تواند دستورالعمل اولیه برای همکاری باشد.

اما در اینباره بخوانید:
اول: روح حاکم بر منطقی که طرفداران آغاز بازی برد-برد منطقه ای بیان می کنند، هم عدم باور فرآگیرشدن گفتمان انقلاب اسلامی در منطقه است و هم عدم اعتقاد به قدرت راهبردی انقلاب اسلامی در شرایط فعلیو  چشم انداز آتی کشور و منطقه است.

دوم: خوب است که طرفدران ریل گذاری جدید سیاست منطقه ای، همین ابتدا دو سوال را نیز پاسخ دقیق بدهند. روند طبیعی چهل سال اخیر و چشم انداز منطقه نیز نشان می دهد، که گفتمان انقلاب اسلامی نه از طریق زور بلکه به صورت داوطلبانه مسلط ترین گفتمان حاکم نه تنها برآسیای غربی بلکه کل جهان اسلام خواهد بود. با این وجود، این ریل گذاری جدید در سیاست گذاری منطقه ای چه نسبتی با این اصل مسلم دارد؟ چ