تشکر ستاد امر به معروف و نهی از منکر از شهردار کرمان+سند

ستاد امر به معروف و نهی از منکر از شهردار کرمان به دلیل پیگیری کارمند خاطی شهرداری تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش شرق24:ستاد امر به معروف و نهی از منکر از شهردار کرمان به دلیل پیگیری کارمند خاطی شهرداری تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز کار زشت یک کارمند شهرداری را نیز پیگیری کرده و تاکید کرد مردم کرمان نیز باید پیگیر وهی از منکر باشند.

سند

 

منبع:افکار نیوز

 

شهرداری+کرمان+خراسان شمالی+بجنورد+امربه معروف+نهی از منکر+کارمند+ovhshk alhgd+f[k,vn+hlv fi luv,t+kid hc lk;v+;hvlkn+aivnhvd;vlhk+avr+avr24++شرق+شرق24+

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

نظرات

ارسال نظر