۱۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های بازآفرینی شهرستان سبزوار اختصاص می‌یابد

نظرات

ارسال نظر