فیلترینگ تلگرام نتوانسته است کاربران این شبکه اجتماعی را محدود کند

حسین ناصری گفت: همان طور که با فیلتر تلگرام نتوانسته ایم کاربران را محدود کنیم فیلتر کردن دیگر شبکه های اجتماعی نیز موجب محدودیت نخواهد شد و به جای فیلتر کردن شبکه های اجتماعی باید نحوه استفاده درست از این شبکه ها را به خانواده ها و دانش آموزان آموزش داد.

 

به گزارش شرق24: حسین ناصری در کارگاه تخصصی پیشگیری از آسیب های فضا مجازی که برای مشاوران آموزش و پرورش استان برگزار شد با اشاره به اینکه کاربرد شبکه اجتماعی اینستا گرام، آشنایی با سبک زندگی تمام مردم در دنیا بوده است، اضافه کرد: شبکه اجتماعی اینستا گرام در حال حاضر ماهیت خود را از دست داده است و تبدیل به مکانی برای به نمایش گذاشتن کارهای روزمره افراد شده است که کارکرد اصلی اینستاگرام را از بین برده است.

ناصری با بیان اینکه فیلتر کردن شبکه های اجتماعی راهکار مناسبی برای مقابله با آسیب های این شبکه ها نیست، ادامه داد: همانطور که فیلترینگ تلگرام نتوانسته است کاربران خود را محدود کند فیلتر کردن دیگر شبکه های اجتماعی نیز موجب محدودیت نخواهد شد و به جای فیلتر کردن شبکه های اجتماعی باید نحوه استفاده درست از این شبکه ها را به خانواده ها و دانش آموزان آموزش داد.

وی با اشاره به اینکه اگر شبکه های اجتماعی با کارکردهای اصلی خودشان استفاده شود فواید بسیار زیادی دارند، عنوان کرد: وقتی صحبت از شبکه اجتماعی می شود آن را با پیام رسان ها اشتباه می گیریم در صورتی که وقتی وارد شبکه اجتماعی می شویم پای یک نفر و دو نفر در میان نیست در فیسبوک پای سه میلیارد انسان در میان است.

ناصری با بیان اینکه نظام لیبرالیست اعتقاد دارد که فضای مجازی متعلق به همه مردم است، ادامه داد: این در حالی بسیار مفید است که شبکه های اجتماعی به خوبی شناخته شوند و براساس کارکرد هر کدام از آنها استفاده شود.

به گفته وی اینترنت اشیاء هر روز در حال پیشرفت است و تا چند سال آینده تمام اشیاء که روزانه با آنها سر و کار داریم اینترنتی می شود و اگر سواد شبکه های اجتماعی و فضا مجازی بالا نباشد استفاده بهینه از این پیشرفت ها نیز انجام نخواهد شد.

معاون آموزش و ساماندهی سازمان فضا مجازی سراج خراسان شمالی با تاکید بر اینکه با چشم باز باید وارد شبکه های اجتماعی شد، اظهار کرد: سرعت پیشرفت در افزایش سواد رسانه ای از سال 92 بسیار زیاد بوده است اما باز هم کار در حوزه زیاد است.

*سست کردن بنیان خانواده از آسیب های بازی های رایانه ای نامناسب

در بخش دیگر از کارگاه پیشگیری از آسیب های فضای مجازی مدیر قرارگاه بین الملل رسانه ای مدار  سست کردن بنیان های خانواده را  یکی از آسیب های بازی های رایانه ای نامناسب دانست.

سید محمد رسول مشیریان با اشاره به اینکه بازی های رایانه ای نامناسب بر روی ضمیر ناخود آگاه کودکان و دانش آموزان اثر گذار است، اضافه کرد: در کشور ما خیلی دیر به این مسئله ورود پیدا کردیم اما در همین زمان کوتاه کارهای مثبت بسیار زیادی در حوزه بازی های رایانه ای انجام شده است.

وی با بیان اینکه سایت های بازی بان و میزان به صورت تخصصی در زمینه بازی های رایانه ای فعالیت می کنند، افزود: در کشور ما مشکل اساسی نداشتن تبلیغات رسانه ای مناسب و معرفی نکردن بازی های مناسب به خانواده ها و دانش آموزان است.

مشیریان سطح بازی های رایانه ای بومی را در کشور بالا دانست و تاکید کرد: کشور های غربی با انجام تبلیغات بسیار زیاد توانستند بازی های نامناسبی که با افکار و عقاید اسلامی مطابقت ندارد را وارد خانه های ما کند و تنها علت آن هم تبلیغات بسیار زیاد و سرمایه گذاری در این رابطه بود.

مدیرقرارگاه بین الملل رسانه ای مدار با اشاره به اینکه خود پنداری در بازی های رایانه ای غربی رعایت شده است و این مسئله به دانش آموزان ما آسیب می رساند، ادامه داد: بازی های رایانه ای غربی از سست کردن بنیان های خانواده تا عوض کردن اعتقادات دینی را نشانه گرفته است.

به گفته وی خانواده ها مهمترین اصل در ترغیب فرزندان برای استفاده از بازی های رایانه ای هستند از همین جهت نباید انتخاب های اشتباهی در بازی های رایانه ای داشته باشند که متاسفانه خانواده ها به علت نداشتن سواد کافی در این حوزه انتخاب های غلط را دارند و از انتخاب اشتباه خود خوشحال نیز می شوند.

سراج+خراسان شمالی+بجنورد+روانشناس+بازی+فیلترینگ+شرق24+

نظرات

ارسال نظر