ادامه توزیع مرغ با قیمت مصوب تا ۲۰ فروردین98

رئیس اتحادیه مرغ فروشان بجنورد گفت: قیمت مصوب مرغ گرم برای بجنورد 12 هزار و 850 تومان به تصویب رسید و تا روز 20 فروردین متناسب با نیاز مردم با این قیمت در بازار توزیع می شود.

 

به گزارش شرق24:حسین قاسم زاده، رئیس اتحادیه مرغ فروشان بجنورد در رابطه با عدم توزیع مرغ روز سه شنبه در بجنورد اظهار کرد: توزیع نشدن مرغ مرتبط با اعتراض مرغداران نیست و باتوجه به اینکه مرغ به سن کشتار نرسیده بود، تنها سه تن و نیم مرغ که از شب گذشته کشتار شده بود در بازار توزیع شد.

 

وی با اشاره به اینکه صبح روز گذشته از ساعت 9 الی 17 جلسه ای در استانداری با حضور استاندار، مرغداران، توزیع کنندگان، کشتارگاه ها برگزار شد، ادامه داد: قیمت مصوب مرغ گرم برای بجنورد 12 هزار و 850 تومان به تصویب رسید و تا روز 20 فروردین متناسب با نیاز مردم مرغ با این قیمت در بازار توزیع می شود.

 

رئیس اتحادیه مرغ فروشان بجنورد بیان داشت: برای رفع نیاز مردم در روز گذشته باتوجه به نبود مرغ گرم در بازار 16 تن مرغ یخ زده در سطح شهر بجنورد پخش شد، همچنین درجهت جبرا ن آن به مدت دو روز آینده مرغ دوبرابر نیاز استان در بازار توزیع می شود.

 

رئیس اتحادیه مرغ فروشان بجنورد  از مردم خواهش کرد تا برای خرید مرغ صف نکشند و اطمینان خاطر داد که توزیع مرغ با این قیمت ادامه دارد و مردم به تصور این که مرغ تمام می شود، برای خرید و ذخیره کردن، در مرغ فروشی ها تجمع نکنند.

 

قاسم زاده خاطر نشان کرد: مرغ در دو نوبت صبح از ساعت 9 به بعد و عصر از ساعت 17 به بعد در مرغ فروشی ها عرضه می شود و مردم می توانند با خیال راحت خرید شان را انجام دهند و نیازی به صف ایستادن و ایجاد التهاب در بازار برای خرید نیست.

 

این مقام مسئول ادامه داد: امروز میزان 54 تن مرغ گرم در سراسر استان با قیمت مصوب کیلویی 12 هزار و 850 تومان توزیع شده است که سهم بجنورد 25 تن تعیین شده است.

 

وی در ادامه با اشاره به مصارف غیر از مصرف خانگی مردم گفت: برای رفع نیاز رستورانها، تالارها و برگزاری مراسم ها مرغ زنده با قیمت آزاد طی امشب از خارج استان به صورت نامحدود وارد می شود تا هیچ گونه کمبودی در مصرف خانگی مردم ایجاد نشود.

 

نظرات

ارسال نظر