صدای سازندگی یا ارگان رسمی ترامپ

هفته نامه صدا در جدیدترین شماره خود که امروز منتشر شد از تیتر "دوراهی جنگ و صلح" برای روی جلد نشریه خود استفاده کرد. این هفته نامه به تحلیل اقدامات اخیر ایران و آمریکا و حضور ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن پرداخته است.

به گزارش شرق24:هفته نامه صدا در جدیدترین شماره خود که امروز منتشر شد از تیتر "دوراهی جنگ و صلح" برای روی جلد نشریه خود استفاده کرد. این هفته نامه به تحلیل اقدامات اخیر ایران و آمریکا و حضور ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن پرداخته است. با نگاهی به تیتر و متن های این نشریه متوجه می شوید که موضوع اصلی ایجاد دوگانه «صلح - جنگ»است که بارها از طرف روزنامه و نشریات زنجیره ای در مواقع حساس کشور منتشر شده است.

فعالان شبکه های اجتماعی نیز در پاسخ به این تیتر هفته نامه صدا واکنش نشان دادند:

 

 

نظرات

ارسال نظر