کاشت زیره سبز در خراسان شمالی

کاشت زیره سبز در خراسان شمالی راهی برای مقابله با مشکل کم آبی است.

به گزارش شرق24:تشکری معاونبهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: خراسان شمالی ظرفیت بسیار خوبی در کشت و تولید گیاه دارویی زیره سبز دارد

تشکری افزود: خراسان شمالی استانی کم آب است، بنابراین برای مقابله با این بحران باید به سوی کشت گیاهان دارویی همچون زیره سبز پیش رفت.

به گفته وی در حال حاضر زیره سبز در شهرستانی همچون اسفراین کشت می‌شود که با انجام دو آبیاری بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم محصول در هکتار برداشت می‌شود.

تشکری گفت: شرایط آب و هوایی در این استان برای کشت گیاهان دارویی بسیار مناسب است و از سوی دیگر از آنجاییکه غالب زمین‌های قابل کشت برای گیاهان دارویی در استان خرده مالکی است، می‌توان این امر را در این زمین‌ها مدیریت کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی بیان کرد: تاکید بر این است تا تولید گیاهان دارویی در سر فصل خانوار روستایی به ویژه بانوان روستایی قرار گیرد.

نظرات

ارسال نظر