تسهیلات جدید بانک مسکن تأثیر زیادی در رفع رکود ساختمان ندارد

نظرات

ارسال نظر