واردات رسمی کفش به کشور ۳.۵ برابر شد

رئیس هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران از رشد ۳ و نیم برابری واردات کفش در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ خبرداد.

نظرات

ارسال نظر