المالکی: ایران دوستانه به رفع مشکلات عراق کمک می‌کند/ کردها بیشترین آسیب را از همه ‌پرسی می‌بینند

المالکی: ایران دوستانه به رفع مشکلات عراق کمک می‌کند/ کردها بیشترین آسیب را از همه ‌پرسی می‌بینند

نظرات

ارسال نظر