کمک‌های پزشکی سازمان ملل برای یمن فقط جنبه تبلیغاتی دارد/هدف آل‌سعود افزایش درد و رنج مردم است

کمک‌های پزشکی سازمان ملل برای یمن فقط جنبه تبلیغاتی دارد/هدف آل‌سعود افزایش درد و رنج مردم است

نظرات

ارسال نظر