بحران زیست‌محیطی سیستان پایان ندارد/ غلظت ذرات معلق هوا بیش از ۱.۵برابر حدِمجاز/ ۱۹نفر در مراکز درمانی بستری شدند

بحران زیست‌محیطی سیستان پایان ندارد/ غلظت ذرات معلق هوا بیش از ۱.۵برابر حدِمجاز/ ۱۹نفر در مراکز درمانی بستری شدند

نظرات

ارسال نظر