منصوریان: جباری در تمرینات یکی از بهترین نفرات ماست/ فکر کردن به اتفاقات هفته گذشته مرا اذیت می‌کند

منصوریان: جباری در تمرینات یکی از بهترین نفرات ماست/ فکر کردن به اتفاقات هفته گذشته مرا اذیت می‌کند

نظرات

ارسال نظر