ویسی: به هر تیمی می‌روم در آن انقلاب شده است/ فکر نمی‌کنم بیت‌سعید مقابل ما روز خوبی داشته باشد

ویسی: به هر تیمی می‌روم در آن انقلاب شده است/ فکر نمی‌کنم بیت‌سعید مقابل ما روز خوبی داشته باشد

نظرات

ارسال نظر