چاه آبی با صرف 2 میلیارد ریال برای یک روستای شیروان حفر شد

چاه آبی با صرف 2 میلیارد ریال برای یک روستای شیروان حفر شد

نظرات

ارسال نظر