بانوی خراسان شمالی قله بالای 7 هزار متر لنین قرقیزستان را فتح کرد

بانوی خراسان شمالی قله بالای 7 هزار متر لنین قرقیزستان را فتح کرد

نظرات

ارسال نظر