کره شمالی: تحریم‌های آمریکا تفاوتی با اقدامات اوباشان ندارد

کره شمالی: تحریم‌های آمریکا تفاوتی با اقدامات اوباشان ندارد

نظرات

ارسال نظر