حضور بیش از ۱۲۰۰ میهمان داخلی و خارجی در مراسم تحلیف روحانی

حضور بیش از ۱۲۰۰ میهمان داخلی و خارجی در مراسم تحلیف روحانی

نظرات

ارسال نظر