درباره برجام و نقض آن توسط آمریکا با موگرینی صحبت شد/مواضع واشنگتن برای اتحادیه اروپا نیز مشکل آفرین است

درباره برجام و نقض آن توسط آمریکا با موگرینی صحبت شد/مواضع واشنگتن برای اتحادیه اروپا نیز مشکل آفرین است

نظرات

ارسال نظر