مسکو: ایران و روسیه برای تقویت همکاری‌های نظامی توافق کردند

مسکو: ایران و روسیه برای تقویت همکاری‌های نظامی توافق کردند

نظرات

ارسال نظر