تحریم‌های جدید و یکجانبه آمریکا علیه ایران و روسیه محکوم و غیرقابل قبول است

تحریم‌های جدید و یکجانبه آمریکا علیه ایران و روسیه محکوم و غیرقابل قبول است

نظرات

ارسال نظر