شاخص فشار خون در خراسان شمالی از میانگین کشوری کمی بالاتر است

شاخص فشار خون در خراسان شمالی از میانگین کشوری کمی بالاتر است

نظرات

ارسال نظر