2 هزار خانواده نیازمند در خراسان شمالی شناسایی شد

2 هزار خانواده نیازمند در خراسان شمالی شناسایی شد

عباس اهرابی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی این افراد از مهم ترین اهداف کمیته امداد امام خمینی(ره) است.
وی اظهار کرد: طی سال گذشته نیز سه هزار و 463 خانواده نیازمند در خراسان شمالی شناسایی و به چرخه حمایت این نهاد وارد شدند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی خاطرنشان کرد: 830 خانوار تحت پوشش این نهاد حمایتی امداد طی سال جاری با خودکفایی کامل اقتصادی، توانمند و از چرخه حمایت خارج شدند.
وی توضیح داد: از این تعداد 373 خانواده خروجی عادی بودند و 457 خانواده نیزاز طریق تسهیلات اشتغال زایی و بنگاه های کاریابی به خودکفایی و توانمندی رسیده اند.
اهرابی اضافه کرد: قرار است که تا پایان سال جاری نیز پنج درصد از مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی توانمند و از چرخه حمایت این نهاد خارج شوند.
وی گفت: در سال گذشته نیز 6 هزار و 323 خانواده مددجو از حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) در این استان خارج شدند که از این تعداد چهار هزار و 851 خانواده توانمند و یک هزار و 472 نفر از جمله مددجویان عادی از حمایت این نهاد خارج شدند.
اهرابی گفت: اکنون 54 هزار و 353 مددجو در خراسان شمالی در قالب 31 هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد هستند.
* سایت ایرنای خراسان شمالی http://www.irna.ir/nkhorasan و کانال تلگرامی https://t.me/irnabojnurd در دسترس همگان است.
7185/ 6042 خبرنگاران: ع/ کبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسی

نظرات

ارسال نظر