تایید و تکذیب‌های انتخاب وزیر علوم/«خاکی‌صدیق» به میدان صنعت می‌رود؟

تایید و تکذیب‌های انتخاب وزیر علوم/«خاکی‌صدیق» به میدان صنعت می‌رود؟

نظرات

ارسال نظر