اسرائیل ۲۰ فلسطینی را در شهرهای مختلف کرانه باختری بازداشت کرد

اسرائیل ۲۰ فلسطینی را در شهرهای مختلف کرانه باختری بازداشت کرد

نظرات

ارسال نظر