دریاچه ارومیه بعد از احیا هم به حالت اولیه خود باز نمی‌گردد

دریاچه ارومیه بعد از احیا هم به حالت اولیه خود باز نمی‌گردد

نظرات

ارسال نظر