تمام حومه «السویداء» به آغوش سوریه بازگشت/بسته‌شدن مرزهای سوریه و اردن به‌روی تروریست‌ها

تمام حومه «السویداء» به آغوش سوریه بازگشت/بسته‌شدن مرزهای سوریه و اردن به‌روی تروریست‌ها

نظرات

ارسال نظر