آمادگی ۳.۵ میلیون نیروی داوطلب در کره شمالی برای جنگ با آمریکا

آمادگی ۳.۵ میلیون نیروی داوطلب در کره شمالی برای جنگ با آمریکا

نظرات

ارسال نظر