طاهری: استقلال، هواداران را برای حضور در کورس قهرمانی امیدوار کرد/ نمایش استقلال پرصلابت بود

طاهری: استقلال، هواداران را برای حضور در کورس قهرمانی امیدوار کرد/ نمایش استقلال پرصلابت بود

نظرات

ارسال نظر