نامجومطلق: استقلال و پرسپولیس همیشه مدعی هستند، حتی اگر با تیم دوم‌شان باشند/ آدم باید مراقب حرف زدنش باشد

نامجومطلق: استقلال و پرسپولیس همیشه مدعی هستند، حتی اگر با تیم دوم‌شان باشند/ آدم باید مراقب حرف زدنش باشد

نظرات

ارسال نظر