کمک ۲۷ میلیون تومانی کمیته امداد به مددجویان فاقد مسکن/ اعلام آمادگی برای تامین مسکن مهاجرین معکوس

کمک ۲۷ میلیون تومانی کمیته امداد به مددجویان فاقد مسکن/ اعلام آمادگی برای تامین مسکن مهاجرین معکوس

نظرات

ارسال نظر