پایان پنجمین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی/ جلسه بعدی صبح شنبه

پایان پنجمین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی/ جلسه بعدی صبح شنبه

نظرات

ارسال نظر