مبارزه با آفت کارادرینا در 14 هزار هکتار از مزارع خراسان شمالی انجام شد

جهان راشدی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بیشترین میزان مبارزه در کشتزارهای چغندرقند با هشت هزار و 860 هکتار و پنبه هم با سه هزار و 500 هکتار بوده است.
وی با بیان اینکه بیشترین سطح زیرکشت چغندرقند استان مربوط به دو کارخانه قند شیرین و شیروان با پنج هزار و 113 هکتار است، گفت: آفت کارادرینا به 393 هکتار از کشتزارهای این محصول در استان خسارت 100درصد زده است.
وی از جمله کشتزارهای مبارزه شده با این آفت را مربوط به محصول چغندرقند، پنبه، گوجه فرنگی، پیاز و ذرت دانست.
استان خراسان شمالی 344 هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که از این سطح حدود 40 هزار هکتار باغ و مابقی زراعت است.
*نشانی سایت ایرنای خراسان شمالی http://www.irna.ir/nkhorasan ، کانال تلگرامی https://t.me/irnabojnurd و صفحه اختصاصی ایرنای خراسان شمالی هم در اینستاگرام ttps://www.instagram.com/irnabojnurd است.
هم چنین هموطنان گرامی برای ارسال دیدگاه ها و پیشنهادهای خود به نشانی https://t.me/irnaBOJ تلگرام کنند.
6042 انتشاردهنده: سیدحسین قدسی

نظرات

ارسال نظر