نیروهای عراقی پس از ۳ سال وارد شهر تلعفر شدند +نقشه میدانی

نیروهای عراقی پس از ۳ سال وارد شهر تلعفر شدند +نقشه میدانی

نظرات

ارسال نظر