شرکت‌های اروپایی برای آمدن به سوریه صف کشیدند/ سنگ‌پراکنی تروریست‌ها به یک نمایشگاه بین‌المللی +عکس

شرکت‌های اروپایی برای آمدن به سوریه صف کشیدند/ سنگ‌پراکنی تروریست‌ها به یک نمایشگاه بین‌المللی +عکس

نظرات

ارسال نظر